Jesteś tutaj: Blog Na czym polega ustalenie ojcostwa?

Na czym polega ustalenie ojcostwa?

#ustalenie # ojcostwo # ojciec # dziecko

21:16, dnia 18 kwiecień 2023r.
Kategoria:Blog
89
0

Jakie są sposoby ustalenia ojcostwa?

Ojcostwo może występować w aspekcie prawnym i biologicznym. Jeśli chodzi o ustalanie ojcostwa w sensie prawnym, możemy mówić o trzech sposobach regulowanych przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy:

  • Domniemanie ojcostwa –  dotyczy dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa lub do 300 dni po jego ustaniu. W takiej sytuacji uznaje się, że ojcem dziecka jest mąż/były mąż matki. Domniemanie ojcostwa nie funkcjonuje przed zawarciem małżeństwa.

  • Uznanie ojcostwa – dotyczy dziecka pozamałżeńskiego. Co jest potrzebne do uznania ojcostwa? Ten sposób wymaga złożenia przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia o uznaniu dziecka (oświadczenie, że mężczyzna jest rzeczywistym ojcem dziecka lub chce być uznany za ojca). Matka musi wyrazić zgodę na uznanie dziecka.
  • Sądowe ustalenie ojcostwa – dotyczy dziecka pozamałżeńskiego. Z sądowego ustalenia ojcostwa korzysta się w sytuacjach spornych, na przykład gdy mężczyzna nie chce uznać dziecka  gdy matka zaprzecza pochodzeniu dziecka od ojca, który czuje, że jest ojcem biologicznym. Sądowe ustalenie ojcostwa następuje na podstawie domniemania, że ojcem jest mężczyzna obcujący z matką maksymalnie 300, a minimalnie 181 dni przed narodzinami dziecka.

Pozew o ustalenie ojcostwa

Sądowe ustalenie ojcostwa polega na udowodnieniu w sądzie, że mężczyzna jest lub nie jest ojcem dziecka. W tym celu należy wnieść pozew o ustalenie ojcostwa, a także wykonać zlecone przez sąd badanie DNA, które stanowi dowód w sprawie. Jak wygląda badanie na ustalenie ojcostwa? Do testów DNA pobiera się wymazy z wewnętrznej strony policzka, próbki krwi lub próbki mikrośladowe. Próbki materiału do celów sądowych pobierane są co najmniej od dziecka, i oraz domniemanego ojca. 

Gdzie złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa? Taki dokument należy wnieść do właściwego wydziału rodzinnego sądu rejonowego. Jeśli chodzi o to, kto może złożyć wniosek o ustalenie ojcostwa, do złożenia powództwa o ustalenie ojcostwa uprawnione są następujące osoby:

  • matka dziecka, 
  • domniemany ojciec,
  • pełnoletnie dziecko,
  • prokurator,
  • Rzecznik Praw Dziecka,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich.

Warto pamiętać, że matka i ojciec dziecka mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa jedynie do momentu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Powództwo nie jest jednak ograniczone terminem w przypadku wytoczenia go przez pełnoletnie dziecko lub prokuratora. 

Ile trwa sprawa o ustalenie ojcostwa?

Sprawy o ustalenie ojcostwa mogą trwać nawet kilka miesięcy. Warto wziąć pod uwagę między innymi czas oczekiwania na rozprawę i wynik badania DNA. Jeśli chodzi o to, ile kosztuje założenie sprawy o ustalenie ojcostwa, wyjaśnić należy, że opłata sądowa od pozwu wynosi 200 zł, jednakże warto wziąć pod uwagę koszty pełnomocnika, oraz koszt badania DNA.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406