Jesteś tutaj: Oferta Pomoc ofiarom przemocy domowej

Pomoc ofiarom przemocy domowej

Czym jest przemoc domowa?

Przemoc w rodzinie, czy też przemoc domowa, to celowe działanie lub brak działania (zaniedbanie) powodujące cierpienie fizyczne i/lub psychiczne członka rodziny. Sprawca wykorzystuje swoją przewagę, naruszając prawa i dobra osobiste osoby będącej ofiarą. Przemoc domowa pojawia się wszędzie, zarówno w dużych miastach jak Gdańsk, jak i mniejszych (np. Pruszcz Gdański). Dotyczy też małych miasteczek i wsi. 

O przemocy domowej mówimy, gdy występują 4 okoliczności:

  • działanie jest intencjonalne;
  • siły są nierównomierne (przewaga jednej strony);
  • działanie narusza prawa i dobra osobiste;
  • ofiara doznaje cierpienia i krzywdy.

Pomoc ofiarom przemocy domowej – Gdańsk

Niestety przypadki przemocy domowej (nie tylko w Gdańsku) nierzadko pozostają długo niewykryte. Powoduje to, że sprawcy są przekonani o swojej bezkarności i czują się coraz pewniej. Przemoc domowa według polskiego prawa jest przestępstwem ściganym z urzędu. Niestety w praktyce zwykle działania organów ścigania podejmowane są dopiero po informacji osoby pokrzywdzonej. Dlatego ofiary przemocy domowej (w Gdańsku i nie tylko) mogą i powinny szukać wsparcia w zajmujących się tym problemem ośrodkach. Pomoc ofiarom przemocy domowej w Gdańsku i okolicach świadczą m.in. nasi prawnicy, specjalizujący się w tym zagadnieniu. 

Adwokat – przemoc domowa – Gdańsk i Pruszcz Gdański 

Wszelkie zjawiska mające miejsce w rodzinie należą do skomplikowanych i delikatnych. Ważne jest zatem, by pracując z ofiarami przemocy domowej zachować szczególne wyczucie. Adwokat zajmujący się pomocą ofiarom przemocy powinien być prawnikiem nie tylko z dużym doświadczeniem, ale też wykazywać się wyjątkową empatią. W Gdańsku i Pruszczu Gdańskim Pomorskie Centrum Prawa Rodzinnego świadczy usługi w tym zakresie, kierując się nie tylko profesjonalizmem, ale też zrozumieniem złożoności sytuacji przemocy domowej.

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406