Jesteś tutaj: Oferta Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska

Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska

Władza rodzicielska to jedna z najważniejszych instytucji prawnych, którą reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ma ona istotną rolę podczas ustalania praw i obowiązków rodziców względem dzieci. Ustalenie władzy rodzicielskiej oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem przez sąd to zagadnienia, którymi zajmuje się Pomorskie Centrum Prawa Rodzinnego. Gdańsk i Pruszcz Gdański to miasta, w których znajdują się nasze siedziby, lecz pomagamy również klientom z okolic.

Czym są kontakty z dziećmi?

Kontakty z dziećmi mogą obejmować m.in. przebywanie z dzieckiem, odwiedziny, spotkania poza miejscem zamieszkania dziecka, a także kontakty telefoniczne, mailowe, SMS-owe itp. Udzielamy porad prawnych i pomagamy ustalić kontakty z dziećmi. Pruszcz Gdański i Gdańsk to główne obszary naszej działalności. 

Nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktu z dzieckiem. Gdańsk to miasto, w których sąd może jednak zdecydować o ograniczeniu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, jeśli wymaga tego dobro małoletniego.

Sąd opiekuńczy może w szczególności:

  • zakazać spotkań z dzieckiem, 
  • zakazać zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu, 
  • zezwolić na spotkania tylko w obecności innej osoby (drugiego rodzica, opiekuna, kuratora sądowego, osoby wskazanej przez sąd), 
  • ograniczyć kontakty z dziećmi do określonych sposobów porozumiewania się na odległość,
  • zakazać porozumiewania się na odległość.

Czym jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska jest jedną z dziedzin, w których specjalizuje się Pomorskie Centrum Prawa Rodzinnego (Gdańsk i Pruszcz Gdański). Obejmuje ona przede wszystkim obowiązki i prawa rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem oraz wychowywaniem dziecka wraz z poszanowaniem jego praw i godności. Władza rodzicielska powinna być wykonywana w taki sposób, by chronić interesy dziecka, a nie rodzica. Dotyczy to m.in. dbałości o jego warunki bytowe, kształcenie oraz rozwój fizyczny i psychiczny. Władzę rodzicielską regulują przede wszystkim art. 92-112 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Władza rodzicielska zasadniczo wygasa wraz z osiągnięciem przez dziecko pełnoletniości.

Pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej

W przypadku władzy rodzicielskiej może dojść do jednej z trzech sytuacji:

  • pozbawienie władzy rodzicielskiej – dochodzi do niej w przypadku wystąpienia trwałej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej, nadużywania władzy rodzicielskiej lub rażącego zaniedbania obowiązków rodzica.
  • ograniczenie władzy rodzicielskiej – zachodzi w przypadku separacji/rozwodu rodziców lub zagrożenia dobra dziecka,
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej – dotyczy przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej (np. rodzic pracujący za granicą, odbywający trwałe leczenie w szpitalu lub przebywający w więzieniu).

Na czym polega ustalenie władzy rodzicielskiej?

Aby mogło dojść do pozbawienia, ograniczenia lub zawieszenia, konieczne jest sądowe ustalenie władzy rodzicielskiej. Pruszcz Gdański i Gdańsk to miasta, w których wspieramy naszych klientów podczas tego typu spraw. Wniosek o pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej składa się w sądzie rejonowym znajdującym się w miejscu zamieszkania dziecka. Można to zrobić zarówno osobiście, jak i przez pełnomocnika. Pomożemy złożyć wniosek o ustalenie władzy rodzicielskiej – nasze wsparcie prawne kierujemy do osób zamieszkujących Gdańsk i Pruszcz Gdański oraz inne miejscowości województwa pomorskiego

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406