Jesteś tutaj: Blog Na jakiej podstawie ustala się alimenty i na co są przeznaczane?

Na jakiej podstawie ustala się alimenty i na co są przeznaczane?

#alimenty # ustalanie alimentów # przeznaczenie alimentów

21:29, dnia 13 luty 2023r.
Kategoria:Blog
127
0

Zasądzane przez sąd alimenty mają dostarczyć osobie uprawnionej (zwykle dziecku) środków niezbędnych do zaspokojenia jej usprawiedliwionych potrzeb. Jak w praktyce wygląda sądowe ustalanie świadczenia alimentacyjnego?

Na jakiej podstawie ustala się alimenty?

Wysokość alimentów kształtują z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów z drugiej – zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Potrzeby dziecka, które będą uznane za „usprawiedliwione” są kwestię indywidualną – zależną także od sytuacji majątkowej rodziców.

Bez wątpienia potrzebami, które Sąd bierze pod uwagę są m.in:

  • koszty mieszkaniowe
  • wyżywienia,
  • wydatki na zdrowie (leki, lekarze),
  • wydatki na odzież, obuwie,
  • wydatki na szkołę, rozwój, hobby, rozrywkę.

Pamiętać należy, że potrzeby dziecka oznaczać należy przez pryzmat sytuacji finansowej rodziców – dziecko ma prawo życie na równej stopie życiowej z rodzicami.

Możliwości zarobkowe i majątkowe obowiązanego

Za zarobkowe możliwości obowiązanego, które stanowią podstawę do ustalenia wysokości alimentów uznajemy dochody, które osoba zobowiązana mogłaby osiągnąć, przy założeniu, że w pełni wykorzysta swoje wykształcenie, siły fizyczne i zdolności umysłowe. Możliwości te nie zawsze pokrywają się z rzeczywistymi dochodami osiąganymi w danym momencie przez zobowiązanego (często zobowiązani usiłują zaniżyć swoje możliwości).

Wysokość alimentów zależy także od możliwości majątkowych obowiązanego – Sąd bada stan majątkowy obowiązanego, czy ma nieruchomości, wartościowe ruchomości, przedmioty, z których czerpie dochód.

500+ i inne świadczenia a alimenty

Zgodnie z przepisami na wysokość alimentów nie mają wpływu kwoty pozyskiwane przez dziecko jako świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia z pomocy społecznej itp.

Na co przeznaczane powinny być alimenty?

Alimenty przeznaczane są na usprawiedliwione potrzeby dziecka, służą do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych, emocjonalnych jak i kulturalnych.

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty u adwokata?

Koszt sporządzenia pozwu o alimenty zależy od stopnia zawiłości danej sprawy oraz od wysokości żądanego roszczenia.

Zawsze pozyskanie alimentów w satysfakcjonującej wysokości wymaga zgromadzenia i przedstawienia sądowi wiarygodnych dowodów potwierdzających rzeczywiste wydatki na dziecko. Postępowanie dowodowe w tym zakresie bywa skomplikowane.

Chętnie pomożemy Ci w przeprowadzeniu sprawy o alimenty lub ich podwyższenie.

Jakie są koszty złożenia pozwu o alimenty?

Strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. W związku z powyższym pozew, którym domagamy się zasądzenia świadczenia alimentacyjnego bądź jego podwyższenie jest wolny od opłat.

Natomiast opłacie stosunkowej, wynoszącej 5% wartości przedmiotu sporu, podlega pozew o obniżenie lub uchylenie alimentów.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406