Jesteś tutaj: Blog EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

EGZEKUCJA ALIMENTÓW Z ZAGRANICY W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ

10:55, dnia 06 wrzesień 2022r.
Kategoria:Blog
276
0

JAK ŚCIĄGNĄĆ ALIMENTY Z ZAGRANICY W RAMACH UNII EUROPEJSKIEJ?

 

Procedura egzekucji alimentów z zagranicy odbywa się na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz.Urz.UE.L 2009 Nr 7, str. 1), które kreuje wspólnotowy mechanizm ochrony prawnej uprawnionego do alimentów.  

 

Na mocy tego aktu prawnego państwa członkowskiej UE mają obowiązek uznawania orzeczeń wydanych w innych państwach członkowskich bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania. Orzeczeniem dotyczącym obowiązku alimentacyjnego jest w myśl Rozporządzenia wyrok, postanowienie, ale też np. ugoda sądowa.

 

WNIOSEK O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW Z ZAGRANICY

 

W celu umożliwienia ściągnięcia alimentów z zagranicy organy centralne Państw członkowskich są zobowiązane do współpracy. Organy te pośredniczą w przekazywaniu wniosków o egzekucję alimentów z zagranicy oraz wszczynają lub ułatwiają wszczęcie postępowania w przedmiocie egzekucji alimentów.

 

W Polsce organem centralnym jest Prezes właściwego Sądu Okręgowego. To właśnie do Prezesa Sądu Okręgowego właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania wierzyciela alimentacyjnego należy kierować wniosek o egzekucję alimentów z zagranicy w ramach Unii Europejskiej.

 

ALIMENTY Z ZAGRANICY W UE – JAKIE DOKUMENTY SĄ NIEZBĘDNE DO WSZCZĘCIA EGZEKUCJI?

 

By skutecznie dochodzić alimentów od dłużnika alimentacyjnego przebywającego zagranicą, w innym kraju Unii Europejskiej, należy przygotować i złożyć stosowne dokumenty, m.in.:

 

 • podanie wierzyciela kierowane do Prezesa Sądu Okręgowego o przyjęcie wniosku,
 • wyciąg z orzeczenia w przedmiocie alimentów (formularz stanowiący załącznik l lub II do Rozporządzenia Nr 4/2009), który należy pozyskać z sądu wydającego orzeczenie podlegające egzekucji,
 • wniosek na formularzu stanowiącym załącznik VI Rozporządzenia Rady (WE) 4/2009,
 • odpis orzeczenia w przedmiocie alimentów wraz z klauzulą prawomocności, w formie przeznaczonej do wysyłki za granicę (z poświadczeniem dat prawomocności i wykonalności),
 • szczegółowe zestawienie zaległości alimentacyjnych,
 • informację o rachunku bankowym wierzyciela,
 • zaświadczenie o kontynuowaniu nauki – jeśli wierzyciel alimentacyjny ukończył 16 lat,
 • w przypadku kierowania egzekucji do Czech, Niemiec lub Francji - pełnomocnictwo upoważniające organ zagraniczny do prowadzenia egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
 • odpis aktu urodzenia: zupełny – gdy dziecko pochodzi ze związku pozamałżeńskiego;
  skrócony – gdy dziecko pochodzi ze związku małżeńskiego.

 

Powyższe dokumenty wymagane są gdy przykładowo chcesz ściągnąć alimenty z Niemiec czy alimenty z Francji, alimenty z Hiszpanii czy Belgii.

 

WNIOSEK O WSZCZĘCIE ALIMENTÓW  - WZÓR

 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy egzekucji alimentów z zagranicy -  chętnie przygotujemy dla Ciebie:

 

 • wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów z zagranicy lub jego wzór,
 • pomożemy w kompletowaniu pozostałych dokumentów celem wszczęcia egzekucji z alimentów za granicy,
 • przyjmiemy na siebie całość obowiązków związanych z przygotowaniem wniosku, pozyskaniem i skompletowaniem niezbędnych dokumentów i dalszą reprezentacją w sprawie egzekucji alimentów z zagranicy.

 

Podejmując współpracę z Pomorskim Centrum Prawa Rodzinnego unikniesz żmudnej pracy i ryzyka popełnienia błędów, jakie często są powielane przy wypełnianiu dokumentów.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406