Jesteś tutaj: Blog WŁADZA RODZICIELSKA A KONTAKTY Z DZIECKIEM

WŁADZA RODZICIELSKA A KONTAKTY Z DZIECKIEM

10:54, dnia 29 grudzień 2022r.
Kategoria:Blog
277
0

CZY WŁADZA RODZICIELSKA I KONTAKTY Z DZIECKIEM TO TO SAMO?

 

Nie, władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to dwie odrębne, choć pozostające ze sobą w związku sfery uprawnień i obowiązków rodziców względem dziecka. Wskazuje na to treść przepisu art. 113§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, podkreślający niezależność kontaktów z dzieckiem od władzy rodzicielskiej.

 

CZYM JEST WŁADZA RODZICIELSKA?

 

Pojęcie władzy rodzicielskiej wyjaśnia treść przepisu art. 95§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

 

Upraszczając definicję można powiedzieć, że władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków związanych z podejmowaniem decyzji dotyczących osoby dziecka, pieczą nad nim, jego reprezentacji i zarządu jego majątkiem.

 

OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ

 

Z mocy prawa władza rodzicielska (pełna) przysługuje każdemu z rodziców. Jednak ze względu na dobro dziecka, które zawsze winno być dla sądu (i oczywiście rodziców) priorytetem, sąd może władzę rodzicielską ograniczyć (np. w oparciu o przepisy art. 107§2 lub 109§1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) lub pozbawić jej w całości (na podstawie przepisu art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). W zależności od konkretnej sytuacji, może to dotyczyć jednego z rodziców albo obojga jednocześnie.

 

CZY OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ SKUTKUJE AUTOMATYCZNYM OGRANICZENIEM LUB POZBAWIENIEM KONTAKTU Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM?

 

Odpowiedź na to pytanie zawiera artykuł 113§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, niezależnie od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że wbrew często funkcjonującemu przekonaniu, orzeczenie sądu o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej zasadniczo pozostaje bez wpływu na prawo rodzica do kontaktów z dzieckiem, w tym częstotliwość czy formę tych kontaktów.

 

W świetle przepisu art. 113§1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego teoretycznie możliwa jest również sytuacja, gdy kontakty z dzieckiem zostaną ograniczone lub zakazane rodzicom, którzy posiadają pełną władzę rodzicielską.

 

CZY OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ JEST ZATEM ZUPEŁNIE NIEZALEŻNE OD ORZECZENIA W PRZEDMIOCIE KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?

 

Brak ścisłego powiązania pomiędzy ograniczeniem władzy rodzicielskiej a ograniczeniem kontaktów nie oznacza jednak, że rodzice, wobec których istnieją podstawy do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej mogą czuć się bezpieczni co do kontaktów z dzieckiem. Te same bowiem względy, które stanowią podstawę do ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, mogą stanowić podstawę do ograniczenia kontaktów z dzieckiem, a nawet ich zakazania (w oparciu o przepisy art. 1132§1 i 2 oraz art. 1133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Co więcej, rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej i kontaktów może być zawarte w tym samym orzeczeniu sądu.

 

A CO Z ALIMENTAMI? CZY OGRANICZENIE LUB POZBAWIENIE WŁADZY RODZICIELSKIEJ WPŁYWA NA WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

 

Podobnie, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej nie wpływa bezpośrednio na obowiązek płacenia alimentów na dziecko przez rodzica, któremu władza rodzicielska została ograniczona lub który został tej władzy rodzicielskiej pozbawiony. Natomiast na wymiar alimentów przeważnie wpływa częstotliwość i forma kontaktów z dzieckiem.

 

Służymy pomocą, jeśli chciałbyś skonsultować swoją sytuacją w zakresie władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dzieckiem bądź potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu sprawy przed sądem.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406