Jesteś tutaj: Blog Dług alimentacyjny – na kogo przechodzi po śmierci dłużnika?

Dług alimentacyjny – na kogo przechodzi po śmierci dłużnika?

#dług alimentacyjny # śmierć dłużnika # alimenty

21:32, dnia 16 lipiec 2023r.
Kategoria:Blog
1186
0

Czym skutkuje niepłacenie alimentów?

Uchylanie się od płacenia alimentów jest przestępstwem, a zgodnie z art. 209 Kodeksu karnego opóźnienie zaległego świadczenia o co najmniej 3 miesiące podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Powstanie długu alimentacyjnego może również prowadzić do egzekucji komorniczej, która ma na celu wyegzekwowanie alimentów. Wiele osób zastanawia się więc, po jakim czasie przedawnia się dług alimentacyjny – zgodnie z art. 137 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Jednakże stosownie do art. 121 pkt 1 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń alimentacyjnych niepełnoletniego dziecka przeciwko rodzicom przez czas trwania władzy rodzicielskiej.

Kto spłaca dług alimentacyjny po śmierci dłużnika?

Śmierć dłużnika skutkuje przejściem długów na spadkobiercę, o ile ten nie odrzuci spadku. Kwestia ta wygląda jednak nieco inaczej w przypadku alimentów. Na kogo przechodzi dług alimentacyjny? Obowiązek alimentacyjny (czyli alimenty, które mają być płacone na bieżąco) nie podlega dziedziczeniu, gdyż zaliczany jest do obowiązków osobistych, które wygasają wraz ze śmiercią dłużnika. 

Niestety dług alimentacyjny jest dziedziczny, dlatego spadkobierca ma obowiązek uregulowania zaległości. Jeśli jednak alimenty były wypłacane z funduszu alimentacyjnego, który wypłaca tzw. zaliczkę alimentacyjną, spadkobierca będzie zobowiązany jedynie do zapłacenia na rzecz wierzyciela alimentacyjnego różnicy od zasądzonych alimentów. Przykład: Zasądzono alimenty w wysokości 700 zł, a z funduszu alimentacyjnego otrzymywano kwotę 500 zł. Spadkobierca jest zobowiązany do zapłacenia różnicy, czyli 200 zł za każdy niezapłacony miesiąc. Pozostała część to dług, jaki powinien zostać uregulowany na rzecz funduszu alimentacyjnego.

Czym są alimenty z funduszu alimentacyjnego?

Fundusz alimentacyjny to fundusz służący do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy są niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie w kwocie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Świadczenie przysługuje wtedy, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725 zł. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do momentu ukończenia 18 lat lub 25 lat (jeśli uczy się w szkole/szkole wyższej) lub bezterminowo (w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności). Warto zauważyć, że przedawnienie alimentów nie dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego – ten dług się nie przedawnia. A więc kto spłaca długi z funduszu alimentacyjnego po śmierci dłużnika? W związku z tym, że zobowiązania względem funduszu są związane ściśle z dłużnikiem, w momencie śmierci dług przeważnie zostaje umarzany. 

Jeśli zastanawiasz się, jak pozbyć się długu alimentacyjnego, skontaktuj się z naszym prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i alimentach

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406