Jesteś tutaj: Blog Podział majątku po rozwodzie – co trzeba wiedzieć?

Podział majątku po rozwodzie – co trzeba wiedzieć?

#majątek # rozwód # podział majątku

21:26, dnia 26 maj 2023r.
Kategoria:Blog
159
0

Majątek wspólny a majątek osobisty

W małżeństwie możemy wyróżnić trzy majątki:

  • majątek wspólny – zbiór mienia zgromadzonego przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa, np. dobra ruchome i nieruchome, prawa, obligacje, dochody z pracy zawodowej, inwestycji, tytułu najmu itp.

  • majątek osobisty żony,
  • majątek osobisty męża.

Co nie wchodzi w podział majątku? Majątek osobisty małżonków nie podlega podziałowi majątku po rozwodzie. Dotyczy to m.in. przedmiotów osobistych i praw majątkowych (emerytura, renta), które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa lub pochodzą np. z darowizny bądź /dziedziczenia.

Czy podział majątku po rozwodzie jest obowiązkowy?

Wiele osób zastanawia się, czy zawsze musi być podział majątku po rozwodzie. Nie jest to obowiązkowe, choć bez podziału majątku może być trudne ustalenie, do kogo tak naprawdę należą określone prawa i rzeczy, gdyż majątek ulega podziałowi na dwie równe części (domniemanie równych udziałów). Podział majątku nie jest konieczny, jeśli małżonkowie spisali wcześniej majątkową umowę małżeńską (intercyzę), która ustanawia rozdzielność majątkową. W takiej sytuacji nie występuje majątek wspólny, a każde z małżonków zarządza swoim majątkiem samodzielnie.

W jakim terminie trzeba podzielić majątek po rozwodzie?

Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku rozwodowym podzielić majątek wspólny, o ile nie będzie to skutkowało nadmierną zwłoką w postępowaniu rozwodowym. W praktyce podział majątku w postępowaniu rozwodowym jest niechętnie dokonywany przez sędziów. W takim układzie podział majątku po rozwodzie często wymaga założenia oddzielnej sprawy, zwłaszcza jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia. W przypadku osiągnięcia porozumienia, podziału majątku można dokonać umową. Ile lat po rozwodzie można zrobić podział majątku? Wniosek o podział majątku wspólnego po rozwodzie można złożyć w dowolnym momencie, gdyż roszczenie to nie ulega przedawnieniu.

Rozwód i podział majątku a dziedziczenie

Zastanawiasz się, co dziedziczy małżonek po rozwodzie? Warto zauważyć, że z chwilą otrzymania orzeczenia rozwodowego byli małżonkowie stają się dla siebie obcymi ludźmi, dlatego zgodnie z prawem spadkowym – nie dziedziczą po sobie, o ile nie sporządzili testamentów, w których postanowili odmiennie. Rozwód pozbawia więc byłych małżonków prawa do dziedziczenia z ustawy po byłej żonie czy byłym mężu. 

Czym jest umowny podział majątku?

Jak już zaznaczono powyżej, pPodział majątku po rozwodzie można przeprowadzić na drodze umownej lub sądowej. Umowny podział majątku to najszybszy sposób podzielenia majątku wspólnego, który można przeprowadzić w dowolnej formie. Jeśli jednak w skład majątku wspólnego wchodzi przedsiębiorstwo lub nieruchomość, umowę należy zawrzeć u notariusza w formie aktu notarialnego. Ten sposób jest dopuszczalny jedynie wtedy, gdy małżonkowie są zgodni w kwestii przeprowadzenia podziału, jego sposobu oraz składu i wartości majątku wspólnego. W przypadku niezgodności pozostaje droga sądowa. Dlatego warto zaangażować adwokata specjalizującego się podziałach majątku, który pomoże wypracować porozumienie i uniknąć sprawy sądowej.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406