Jesteś tutaj: Blog Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

#kontakty z dzieckiem # dziecko # rozwód

12:19, dnia 24 styczeń 2023r.
Kategoria:Blog
193
0

Czym są kontakty z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem – w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – to przebywanie z dzieckiem […] i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Zgodnie z art. 113. § 1 k.r.o. kontakty z dzieckiem są nie tylko prawem, ale i obowiązkiem rodziców. 

Do kontaktów ze swoim potomstwem rodzice mają prawo niezależnie od przysługującej im władzy rodzicielskiej. Prawo to rozciąga się także na najbliższych krewnych dziecka. Tylko sąd opiekuńczy może ograniczyć prawo do utrzymywania kontaktów z małoletnim (np. pozbawić ojca kontaktów z dzieckiem), o ile będzie wymagało tego jego dobro. Tym samym utrudnianie kontaktów z dzieckiem jest działaniem bezprawnym. Niestety, dzieci często stają się kartą przetargową w sporach między rozwodzącymi się lub rozwiedzionymi małżonkami.

Jak uregulować kontakty z dzieckiem przy rozwodzie?

Aby uniknąć spornych sytuacji – nie ryzykować utraty dobrych kontaktów z dzieckiem, a przede wszystkim nie narażać go na związaną z tym traumę – warto zawczasu uregulować tę kwestię. Optymalnym rozwiązaniem jest dobrowolne, pisemne porozumienie między rodzicami. Wówczas sąd uwzględnia je w postępowaniu rozwodowym i nie wydaje orzeczenia w tej sprawie. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, sąd rozstrzyga o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej. Pozwala to wyegzekwować kontakty z dzieckiem, jeśli drugi rodzic celowo je utrudnia.

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Jak postąpić, jeśli któryś z małżonków łamie warunki polubownego porozumienia? Nie ma ono mocy prawnej i nie można wyegzekwować kontaktów z dzieckiem na jego podstawie. Aby ustalić kontakty z dzieckiem już po rozwodzie, należy złożyć w tej sprawie wniosek w sądzie rejonowym odpowiednim do miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek taki musi spełniać wymogi formalne przewidziane w kodeksie postępowania cywilnego dla pism procesowych. Przede wszystkim jednak trzeba precyzyjnie przedstawiać w nim swoje roszczenia co do zakresu i sposobu utrzymywania kontaktów z dzieckiem, które sąd ma ustalić.

Jak wygląda sprawa o kontakty z dzieckiem?

Przebieg sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem zależy od wielu czynników. Sąd może skierować rodziców na mediację – jeśli zdołają się porozumieć, zatwierdza zawartą przed mediatorem ugodę. Jeśli eksmałżonkowie nie dojdą do porozumienia, sąd przeprowadza postępowanie obejmujące m.in. przesłuchanie stron oraz postępowanie dowodowe. Może ono obejmować np. przesłuchanie  świadków czy opinię biegłych. Sprawa kończy się zwykle wydaniem przez sąd postanowienia precyzyjnie określającego zakres i sposób kontaktów z dzieckiem przysługujących rodzicowi, z którym nie mieszka ono na stałe. 

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem? 

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, mimo jasno określającego jego warunki wyroku sądu, nie należy do rzadkości. Nawet jeśli eksmałżonkowie przestrzegają ustalonego harmonogramu, jeden z rodziców może np. manipulować sposobem myślenia małoletniego, co przełoży się na jakość relacji z drugim rodzicem. Gdzie zgłosić utrudnianie kontaktów z dzieckiem? Poszkodowany rodzic może skierować do sądu rejonowego (właściwego do miejsca zamieszkania dziecka) wniosek o ukaranie drugiego rodzica. Jeśli sąd uzna wniosek za zasadny, może wymierzyć karę grzywny.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406