Jesteś tutaj: Blog Jak złożyć pozew rozwodowy krok po kroku?

Jak złożyć pozew rozwodowy krok po kroku?

#rozwód # sprawa rozwodowa # pozew rozwodowy #

12:31, dnia 02 luty 2023r.
Kategoria:Blog
259
0

Co powinien zawierać pozew rozwodowy?

Nie wiesz, jak napisać pozew rozwodowy? Wzór takiego pisma znajdziesz bez trudu w internecie. Okoliczności rozpadu małżeństw są jednak bardzo różne, więc nie istnieje prosty, uniwersalny formularz, którym możesz posłużyć się, tworząc pozew rozwodowy. Co powinien zawierać taki dokument, by spełnił wszystkie formalne wymogi? 

W pozwie rozwodowym musisz zawrzeć:

  • dane osobowe stron sprawy, 
  • oznaczenie sądu, do którego kierujesz pozew, 
  • wskazanie preferowanego sposobu rozwiązania małżeństwa (przez rozwód bez orzekania o winie lub z orzeczeniem winy),
  • wniosek o udzielenie rozwodu wraz ze swoimi żądaniami, np. dotyczącymi wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi albo zasądzenia od pozwanego zwrotu połowy kosztów postępowania,
  • uzasadnienie pozwu, w tym – przyczyny wystąpienia o rozwód (musisz wykazać zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego) i opis okoliczności uzasadniających twoje żądania,
  • własnoręczny podpis,
  • listę załączników – do pozwu załącza się m.in. odpisy aktu małżeństwa i aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, dokumenty potwierdzające fakty przytoczone w pozwie, potwierdzenie dokonania opłaty sądowej.

Dokument sporządzasz w trzech egzemplarzach – jeden dla sądu, drugi dla pozwanego, a trzeci dla siebie (otrzymasz na nim pokwitowanie złożenia dokumentu).

Gdzie złożyć pozew rozwodowy?

Z gotowym pozwem (wraz załącznikami) zgłoś się do biura podawczego Sądu Okręgowego właściwego dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania z małżonkiem, jeśli choć jedno z was wciąż mieszka w tym miejscu. W przeciwnym razie właściwym będzie sąd w miejscu zamieszkania pozwanego, a w przypadku braku tej podstawy (np. gdy Twój małżonek na stałe mieszka za granicą) – w twoim miejscu zamieszkania. Pozew rozwodowy możesz także przesłać listem poleconym na adres odpowiedniego sądu.

Jak odpowiedzieć na pozew rozwodowy?

Czy musisz dostarczyć także pozew swojemu małżonkowi? Nie, sąd wyśle go na wskazany adres w twoim imieniu. Na ustosunkowanie się do pozwu pozwany ma dwa tygodnie od momentu jego doręczenia. A co napisać w odpowiedzi na pozew rozwodowy, jeśli to twój małżonek pierwszy wyjdzie z taką inicjatywą? W takim piśmie możesz przedstawić własne stanowisko, zgodzić się z twierdzeniami zawartymi w pozwie lub im zaprzeczyć. Możesz także wyrazić własne żądania, a nawet swój brak zgody na rozwód.

Ile kosztuje pozew o rozwód?

Opłata, jaką należy uiścić przy złożeniu pozwu rozwodowego, wynosi obecnie 600 zł. Wysokość tej kwoty jest niezależna od zakresu żądań powoda. Sąd z urzędu zwraca połowę powyższej opłaty, jeśli wyrok zostanie wydany bez orzekania o winie na zgodny wniosek stron. W toku dalszego postępowania musisz liczyć się także z innymi kosztami rozwodu, np. opłatami za opinie biegłych albo od wniosku o podział majątku. 

Warto zainwestować we wsparcie specjalizującego się w sprawach rodzinnych adwokata. Prawnik pomoże ci już na etapie gromadzenia dowodów czy prób mediacji z małżonkiem. Możesz też powierzyć mu stworzenie kluczowego dokumentu, jakim jest pozew o rozwód. Ile kosztuje napisanie takiego pisma? Zależy to od wielu czynników, m.in. stopnia złożoności sprawy, doświadczenia prawnika. Z całą pewnością jednak profesjonalnie przygotowany dokument zwiększy Twoje szanse na szybkie, pomyślne przeprowadzenie sprawy rozwodowej.

Komentarze

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Napisz komentarz

Imię:*
Email:*
Komentarz:*

+48 798 548 333

biuro@sprawy-rodzinne.pl

Biuro w Pruszczu Gdańskim:
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 21/2

Biuro w Gdańsku:
80-831 Gdańsk, ul. Piwna 1/2; lok. 406